4. Uppföljning - LA Takvård AB

4. Uppföljning

Efterkontroll av ditt tak ingår i priset. Kontrollen görs cirka ett år efter behandlingen. Vid denna efterkontroll får du en ny offert för kommande år, och kan ta ställning om en ny kontroll ska göras året därpå.