Tack för ditt intresse för LA Takvårds tjänster för din bostadsrättsförening

Kort om LA Takvård


Grundarna Leo Juujärvi och Ari Vähäjylkkä startade verksamheten 2004. LA Takvård AB är nu en kedja av lokala och driftiga entreprenörer från Västerbotten i norr till Skåne i söder.

Vi håller ditt tak fritt från påväxt och därmed förlänger vi livslängden och skjuter ett kostsamt takbyte långt in i framtiden. Som en extra bonus så ser ditt tak trevligare och mer välvårdat ut. Det är ofta väl så viktigt.


Vi hoppas på att få förtroendet att hjälpa till med era tak!

Ari Vähäjylkkä

takvårdsexpert på
LA Takvård, finns på huvudkontoret i Mockfjärd

Sedan starten 2004 har vi hjälp nära 250 bostadsrättsföreningar att hålla taken i bästa skick, från små till stora med över 20.000 kvm tak.

Ari Vähäjylkkä

takvårdsexpert på LA Takvård, finns på huvudkontoret i Mockfjärd

Sedan starten 2004 har vi hjälp nära 250 bostadsrättsföreningar att hålla taken i bästa skick, från små till stora med över 20.000 kvm tak.

Kort om LA Takvård


Grundarna Leo Juujärvi och Ari Vähäjylkkä startade verksamheten 2004. LA Takvård AB är nu en kedja av lokala och driftiga entreprenörer från Västerbotten i norr till Skåne i söder.

Vi håller ditt tak fritt från påväxt och därmed förlänger vi livslängden och skjuter ett kostsamt takbyte långt in i framtiden. Som en extra bonus så ser ditt tak trevligare och mer välvårdat ut. Det är ofta väl så viktigt.


Vi hoppas på att få förtroendet att hjälpa till med era tak!

Varför LA Takvård?

När du anlitar LA Takvård säkerställer du att föreningens tak inspekteras varje år. Vår takvårdsexpert kontrollerar alla tak med avseende på skador, brister och underhållsbehov vad gäller påväxt och rengöring.

Vanliga fel som takpannor som flyttas ur läge eller takpannor som spruckit åtgärdas direkt. Större fel och brister dokumenteras och rapporteras. Under detta årliga takbesök rensar vi hängrännor och kollar så att inga andra hinder för avrinning finns.

Under de första besöken på era tak bedöms graden av påväxt av mossa, alger och lavar. Vi upprättar en behandlingsplan som säkerställer att taken både rengörs och hålls rena på ett långsiktigt säkert och ekonomiskt sätt.

Svenska fastigheter är idag mer utsatta för åverkan och slitage från påväxt en vad som var fallet tidigare. De ökande problemen med påväxt beror på bättre miljö och mer näring. Du kan inte förvänta dig att problemen ska minska.

Mossa och påväxt binder vatten på tak och gör att risken för vattenskador ökar. Rena takpannor säkerställer funktion och förlänger takets livslängd.


Dessutom ser ett rent tak mycket trevligare ut. Din bostadsrättsförening behöver en långsiktig åtgärdsplan för att hålla mossa, alger och lavar borta från taket.


Vi håller era tak i bästa skick.

Garanterat problemfritt tak

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare är ofta drabbade av problemet att påväxt av mossa, alger och lav fått fäste på taken.


På senare tid har insikten om skadeverkningarna ökat och många har uppmärksammat de stora kostnader som dessa skador kan medföra:

  • Mossa binder upp fukt som kan leda till frostsprängning, så att takpannor hamnar ur läge och vatten rinner in till undertaket.
  • Lavens rötter bildar syra som fräter sönder takpannor eller luckrar upp takpannornas skyddande ytskikt.
  • Mossan och skräp som samlas i hängrännorna stoppar upp vidare avrinning.
  • Ett tak med påväxt ser trist och slitet ut, och drar ner både helhetsintrycket och fastighetsvärdet.

TÄNK PÅ:


De allt gynnsammare förutsättningar för påväxt av mossa, alger och lavar på tak gör att allt fler svenska fastigheter befinner sig i farozonen för ett smygande slitage som riskerar att försämra takets viktigaste funktion: att hålla regn- och smältvatten ute.

I värsta fall uppstår fukt- och vattenproblem som kan leta sig in i undertaket och vidare ner i huskroppen.

Den vanlig försäkringen täcker nästan aldrig skador av detta slag och när det gäller en bostadsrättsförening är det alltid styrelsens medlemmar som är ansvarig uppkomna skador och de omfattande kostnader som detta för med sig.

Vårt löfte till styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar är bekymmersfria dagar och den bästa nattsömnen

När du anlitar LA Takvård säkerställer du att föreningens tak inspekteras varje år. Vår takvårdsexpert kontrollerar alla tak med avseende på skador, brister och underhållsbehov vad gäller påväxt och rengöring.

Vanliga fel som takpannor som flyttas ur läge eller takpannor som spruckit åtgärdas direkt. Större fel och brister dokumenteras och rapporteras. Under detta årliga takbesök rensar vi hängrännor och kollar så att inga andra hinder för avrinning finns.

Under de första besöken på era tak bedöms graden av påväxt av mossa, alger och lavar. Vi upprättar en behandlingsplan som säkerställer att taken både rengörs och hålls rena på ett långsiktigt säkert och ekonomiskt sätt.

Svenska fastigheter är idag mer utsatta för åverkan och slitage från påväxt en vad som var fallet tidigare. De ökande problemen med påväxt beror på bättre miljö och mer näring.


Du kan inte förvänta dig att problemen ska minska.

Mossa och påväxt binder vatten på tak och gör att risken för vattenskador ökar. Rena takpannor säkerställer funktion och förlänger takets livslängd.


Dessutom ser ett rent tak mycket trevligare ut. Din bostadsrättsförening behöver en långsiktig åtgärdsplan för att hålla mossa, alger och lavar borta från taket.

Industrivägen 31C
78542 Mockfjärd


www.takvard.se