För BRF - LA Takvård AB

LA Takvård hjälper din bostadsrättsförening att ta ett helhetsgrepp på skötsel och underhåll av tak

Ett samarbete med LA Takvård garanterar din bostadsrättsförening ett problemfritt tak. Det innebär att vi hjälper till med följande:

  • Vi inspekterar och dokumenterar alla tak en gång om året, då vi också tömmer hängrännor, justerar takpannor som kommit ur läge och byter ut trasiga takpannor.
  • Vi upprättar en underhållsplan.
  • Vi håller alla tak långsiktigt fria från påväxt av mossa, alger och lavar.
  • Vi garanterar att inga problem uppstår som kan härledas till eftersatt tillsyn och underhåll av tak.

Din bostadsrättsförening kan tryggt vända sig till LA Takvård. Vår verksamhet startade 2004 och vi har takvårdsexperter från Skåne i söder till Västerbotten i norr.

LA Takvård garanterar ett problemfritt tak. Vårt löfte till styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar är bekymmersfria dagar och den bästa nattsömnen.

På denna sida kan du anmäla intresse för din BRF. Du får då ett anpassat informations-material och ett anpassad förslag på takvårdsplan som visar insatser, serviceintervall och prisnivå för tjänsten “garanterat problemfritt tak”.

LA Takvård erbjuder bostadsrättsföreningar takvårdstjänster som kommer med garantin om ett problemfritt tak

Den första insatsen är alltid en omfattande och noggrann besiktning tillsammans med representanter från din bostadsrättsförening.

När besiktning utförts, brister åtgärdats och dokumenterats, och då komplett takbehandling genomförts gäller vårt löfte: Garanterat problemfritt tak.

LA Takvård säkerställer att ditt tak fortsätter att hålla bästa skick. Vi besiktar taken årligen för att snabbt åtgärda brister som handlar om takets funktion och förnyad påväxt. Vi följer en planerad metod för återkommande behandlingar som behåller taken helt fria från påväxt.

LA Takvård upprättar arbetsmiljöplan enligt “Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter – AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 – Byggnads- och anläggningsarbete”.

Tillsammans ger det din bostadsrättsförening en ökad trygghet och styrelsens medlemmar har ett ansvar mindre att bekymra sig om.

  • Vi går upp upp på alla era tak minst en gång om året.
  • Vi kontrollerar funktion samt dokumenterar och åtgärdar brister.
  • Vi planlägger och utför behandling för att hålla era tak helt fria från påväxt.
  • Vi säkerställer era åtaganden och förlänger takens livslängd.


Här kan du anmäla intresse för din bostadsrättsförening

Din bostadsrättsförening får ett anpassat förslag på takvårdsplan som visar insatser, serviceintervall och prisnivå för tjänsten “garanterat problemfritt tak”. Du gör inga åtaganden när du anmäler intresse.