LA-metoden

LA-metoden

Steg 1: Förbehandling

För att behandlingen ska verka optimalt måste en del påväxt tas bort. I första hand gäller detta grönmossa, som oftast ligger i ett tjockt lager på taket. Hur förbehandlingen utförs varierar beroende på takets ålder och mängden mossa.

Steg 2: Behandling

För att få bort resten av påväxten görs en behandling med LA takbehandling. Påväxten dör omgående. Efter 24 timmar har det gröna har blivit brunt och livlöst. Tiden i kombination med regn renar nu taket, som blir allt renare ju längre tiden går. Beroende på typen av påväxt varierar tiden det tar innan taket är helt rent.

Steg 3: Grovstädning

När vi är klara med behandlingen städar vi upp efter oss. Det mesta avfallet krattas ihop och vi tar med oss det.

Steg 4: Uppföljning

Behandlingen ger ett skydd som varar i upp till fyra år. När denna tid uppnåtts skickar vi ut en påminnelse, och samtidigt ett erbjudande om tilläggsbehandling.

 

Bli avtalskund – Kontakta oss så berättar vi mer!