Takvårdsplan

En takvårdsplan för dina fastigheter

Vår takvårdsplan syftar till att, på ett systematiskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt, ta ett grepp om hela fastighetsbeståndets takvård. Observera att beskrivningen endast fungerar som en sammanfattning. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

leo

Vår modell:

1. Besiktning av hela fastighetsbeståndet.
2. Fastigheterna rangordnas efter behandlingsbehov.
3. Upprättande av arbetsmiljöplan enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter – AFS 1999:3 med tillägg 2008:16 – Byggnads- och anläggningsarbete. Ladda ned mall för arbetsmiljöplan (PDF 170kB)
4. Tillsammans tar vi fram en tidsplan för behandlingen av taken.
5. Varje fastighet hanteras som ett eget projekt.

 

Fördelen för fastighetsägare – Kostnaden för beståndets takvård fördelas ut löpande över tiden!

Låt oss på LA Takvård hjälpa er att ta kontrollen över påväxten. Dels i form av att vi rengör redan utsatta tak, dels i att vi tar ett helhetsansvar med det förebyggande underhållet.

Bli avtalskund – Kontakta oss så berättar vi mer!