Guide lämpliga takbehandlingar - LA Takvård AB

Lämpliga takbehandlingar som ger ett bestående resultat över tid och som passar dig och ditt tak

Varför växer det mer alger, lavar och mossa på svenska tak än vad det gjorde för 20-30 år sedan?

Anledning är bättre miljö. Det regn som faller är mindre surt idag och mängden tungmetaller och andra gifter har lyckligtvis minskat betydligt. Förr tog surt regn död på påväxten. Så är det inte idag.

De gamla beprövade ”huskurerna” mot påväxt fungerar inte längre. Ett knep var att spänna en koppartråd över taknocken. Surt regn fällde ut kopparjoner som ganska effektivt tog död på påväxten. Nuförtiden har vi inte lika stora problem med försurning så koppartrådsknepet ger inte alls samma verkan.

”Vad kan jag göra själv?”

Du har egentligen fyra alternativ:

1. Gör ingenting. Skjut upp problemet.

2. Gör rent tak själv med genom att skrapa, borsta och högtrycksspola.

3. Gör egen behandling av taket med olika påväxtbekämpande medel.

4. Gör det klokare valet: Låt proffs ansvara för att ditt tak blir fritt från påväxt.

Låt oss gå igenom dina alternativ:

Alternativ nr 1: Gör ingenting. Skjut upp problemet.

Låt taket vara som det är och håll tummarna att det dröjer många år innan problemet blir akut. Inte om det blir akut, utan när. Det här är egentligen inget alternativ. Du kommer att få stora besvär. Fler delar på huset än taket kommer att skadas. Att åtgärda och reparera kommer att bli dyrt och omständigt.

Alternativ nr 2: Gör rent tak själv med genom att skrapa, borsta och högtrycksspola.

Du tänker säkert ”Hur svårt kan det vara. Fram med högtryckstvätten och kör på!” Många tänker likadant och kånkar upp högtryckstvätten på taket. Sprutar på med fullt tryck.

Problemet är bara att högtrycksstrålen inte biter ett dugg på påväxten eftersom den inte kommer åt lavens eller mossans rötter. Det ser fint ut för stunden men påväxten kommer tillbaka med förnyad kraft, eftersom du luckrar upp ytan på takpannorna som gör det gynnsammare för dem att växa.

Högtrycksstrålen skadar takpannorna. Trycket blir för kraftigt. Du luckrar upp pannornas impregnerande ytbeläggning. Det skydd som takpannorna har försetts med spolas bort på några sekunder. Motståndskraften mot påväxt försämras avsevärt.

Problemet är också att du trycker in vatten under takpannorna. Om undertaket inte ventileras tillräckligt kanske inte fukten hinner torkas ut till hösten och vintern. Risken är att undertak och läkt hålls fuktigt en längre tid. Det orsakar röta.

Du har samma problem om du tänker dig att skrapa/borsta bort påväxten. Du kommer inte år rötterna och ditt försök att göra rent skadar takpannornas ytskikt.

Det finns företag som tvättar tak med högtryckstvätt. De förespråkar ofta någon form av tillkommande ytbehandling som plåster på såren, då de vet att takpannorna skadas. Det är ett omständigt arbete och en onödig utgift. Säljargumentet blir ett rent tak direkt utan väntan. Men som du snart ska förstå finns det skonsammare och enklare sätt att få taket fritt från påväxt.

Så alternativ 1 och 2 är inget att tänka på. Båda alternativen slutar i takbyte som kostar dig stora pengar.

Vad är då en bättre lösning? Den enda fungerande åtgärden är att försämra livsbetingelserna för påväxten.

All växtlighet behöver tre saker för att frodas:

Solljus + Vatten + Näring = Växtlighet

Det känner du igen. Det är grundläggande fotosyntes: Solljus, vatten, näring. Tar du bort en av dessa överlever inga växter. Solljuset kan du inte hindra. Vattentillförsel kan du inte hindra. Det du kan hindra är näringstillförseln.

Det finns idag kemiska medel som försämrar påväxtens näringsupptag. De flesta medel är biologiskt nedbrytbara och ofarliga för människor och djur så länge de handskas med försiktighet.

Då funkar det så här enkelt: (1) Påväxten dör och förmultnar när den blir utan näring. (2) Efter någon månad löses den upp och sköljs bort av regn.

En stor fördel är ju att du inte orsakar onödiga skador på taket. Du behåller takpannorna i bästa skick också efter behandling.

Så egentligen har du bara alternativ 3 och 4 kvar om du är rädd om ditt tak.

Alternativ nr 3: Gör egen behandling av taket med olika påväxtbekämpande medel.

Det saluförs många olika sorters mossbekämpningsmedel i vanliga butiker. Några är mer verksamma än andra. Vissa medel är mer miljövänliga. Det är inte alldeles enkelt att välja rätt.

Men det är inte medlets effektivitet eller kostnaden som borde bekymra dig mest.

Om du inte är van vid att klättra omkring på tak så avråder jag dig bestämt. Ta olycksrisken på allvar. På mindre än en halv sekund har du tappat balansen. Även om du har ett lägre enplanshus blir fallet högt.

Vid behandling ska du först peta loss större mossklumpar. Mossan hamnar här och var på taket och ska sedan sopas ner. Även torra mossklumpar är vanskliga att trampa på. De smular samman och rullar ihop under skorna.

Om du tvunget tänker ta dig upp på taket så se åtminstone till att sätta fast dig en sele och ordna med ett rejält rep som du sätter fast i något som håller.

Även om man vill eller tror sig kunna så är det bra att
tänka efter före och göra en avvägd bedömning av riskerna. Liv och hälsa är alltid viktigare än pengar som kan sparas.

Jag tror att du kan hålla med om att det fjärde alternativet är ett bättre beslut.

Alternativ nr 4: Gör det klokare valet. Låt proffs ansvara för att ditt tak blir fritt från påväxt.

Det finns flera skäl till att det är klokare att låta proffs behandla ditt tak mot påväxt av mossa, alger och lav.

Det första skälet är säkerheten. Överlämna alltid riskabla takjobb till yrkesfolk med expertis och erfarenhet. Var rädd om dig. Ta inga onödiga risker.

Det andra skälet är miljöeffekter. Påväxtbekämpande medel ska vara miljögodkända av kemikalieinspektionen. Det ska vara precis rätt dosering. Det finns ingen anledning att slösa eller överdosera. Trots allt så hamnar medlet till slut på marken och rinner ner i grundvatten eller ut i dagvattenledningar.

Det tredje skälet är resultat. Alla seriösa takbehandlare måste leva upp till utlovade resultat. Fortsatt påväxt på ditt tak ska upphöra, så att risken för vatteninträngning på undertaket minimeras och så att takets livslängd ökar. Det är hela poängen. Det ska självklart finnas utställda garantier för det jobb du betalar för ska ge ett tak fritt från påväxt.

Det fjärde skälet är planlagd fortlöpande skötsel och behandling av ditt tak.

Dessvärre är en takbehandling inte ett engångsjobb. Förr eller senare kommer påväxten tillbaka. Det är då klokt att återbehandla taket innan ny påväxt hunnit få fäste. Se till att den du anlitar kan lämna ett förslag på återkommande behandling.

När du väljer att anlita LA Takvård är detta vad du kan förvänta dig:

(1) Vi gör alltid en kostnadsfri besiktning av ditt tak för att fastställa den mest lämpliga behandlingen.

(2) Efter besiktning får du en offert för behandling av taket. Vi hjälper dig med rot-avdraget och kan även erbjuda delbetalning.

(3) Våra takvårdsbehandlingar kommer med garanti. Vi behandlar hela taket och ser till att all påväxt upphör. Alla behandlingar följs upp för att säkerställa ett fullgott resultat.

(4) Vi ger dig en personlig takvårdsplan som beskriver genomförda åtgärder och planlägger framtida skötsel och omhändertagande av ditt tak.

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Leo Juujärvi, takvårdsexpert
LA Takvård

Bli kvitt takmossan i tid och få ett tak som håller längre

LA Takvård har regionala takvårdsexperter över hela landet som hjälper dig, var du än bor.

Enter your text here...