Mossa på tak rs001 - LA Takvård AB

Trivs mossa och annan påväxt på ditt tak?

Om du har mossa och annan påväxt på ditt tak behöver du se till att behandla det så skonsamt som möjligt. Använd aldrig högtryckstvätt, det sliter på taket. Läs om lämpliga åtgärder som förlänger livslängden på ditt tak. Att det dessutom ser mycket trevligare ut får du på köpet!

"De ökande problemen med mossa och påväxt gör att allt fler svenska hustak befinner sig i farozonen för långtgående fukt- och vattenskador."

Leo Juujärvi, takvårdsexpert
LA Takvård

Har du också märkt att det växer mer mossa och alger på våra hustak idag än vad det gjorde förr?

Problemen med påväxt av mossa, alger och lavar bara ökar och gör att allt fler svenska hustak befinner sig i farozonen för kostsamma fukt- och vattenskador. Din villaförsäkring täcker nästan aldrig skador av detta slag.

Så här konstigt hänger det ihop.

Mossklumparna som samlas på taket binder upp fukt och gör så att regn- och smältvatten i värsta fall rinner över och bakom takpannorna. Du riskerar att läkt och undertak ruttnar upp. När det gått så långt väntar takbyte för hundratusentals kronor. Helt i onödan, eftersom det finns ett flertal sätt att bli av med problemet.

Lavens rötter växer in i takpannan där de utsöndrar lavsyra som långsamt fräter upp takpannorna. Vatten tränger in i de små kanaler som rötterna lämnar efter sig. Vatten som fryser orsakar frostsprängning som riskerar att skada och till sist spräcka takpannor. Spruckna tackpannor gör förstås att regn och smältvatten rinner in på undertaket.

Många husägare tror att det är sot, smuts eller fågelskit som smutsat ner taket. Därför drar de den felaktiga slutsatsen att taket behöver tvättas eller spolas av. Men det svarta på taket är inte sot, och det vita är inte måsskit.

Det är växter som lever och frodas på taket. Det är i de flesta fall alger, lav och mossa.

Sot och smuts sköljs bort av regn. Mossa, alger och lav växer fast i taket.

Du kan varken sopa, skrapa, tvätta eller spola bort denna påväxt. Deras mikroskopiska rötter sitter kvar i takpannorna, och så fort de får näring och ljus sätter de igång att växa. Risken är stor att du gör mer skada än nytta i dina försök att snygga till taket.

Använd aldrig högtryckstvätten på taket!

Du tänker säkert ”Hur svårt kan det vara. Det är väl bara att blåsa av taket med en högtryckstvätt!”

Problemet är bara att högtrycksstrålen inte biter ett dugg på påväxten eftersom den inte kommer åt lavens eller mossans rötter.

Det ser fint ut för stunden men påväxten kommer tillbaka med förnyad kraft, eftersom du luckrar upp ytan på takpannorna som gör det gynnsammare för dem att växa.

Det höga vattentrycket skadar takpannorna. Trycket blir för kraftigt. Du luckrar upp pannornas impregnerande ytbeläggning. Det skydd som takpannorna har försetts med spolas bort på några sekunder. Motståndskraften mot påväxt försämras avsevärt.

Problemet är också att vatten trycks in under takpannorna. Om undertaket inte ventileras tillräckligt kanske inte fukten hinner torkas ut till hösten och vintern. Risken är att undertak och läkt hålls fuktigt en längre tid. Det orsakar röta.

Du har samma problem om du tänker dig att skrapa/borsta bort påväxten. Du kommer inte år rötterna och ditt försök att göra rent skadar takpannornas ytskikt.

Det finns företag som tvättar tak med högtryckstvätt. De förespråkar ofta någon form av tillkommande ytbehandling som plåster på såren, då de vet att takpannorna skadas.

Det är ett omständigt arbete och en onödig utgift. Säljargumentet blir ett rent tak direkt utan väntan. Men som du upptäcker här hos LA Takvård så finns det skonsammare och enklare sätt att få taket fritt från påväxt.

Vad är då en bättre lösning än högtryckstvätt?

Den enda fungerande åtgärden är att försämra livsbetingelserna för påväxten. All växtlighet behöver tre saker för att frodas:

SOLLJUS + VATTEN + NÄRING = VÄXTLIGHET

Det känner du igen. Det är grundläggande fotosyntes: Solljus, vatten, näring. Tar du bort en av dessa överlever inga växter. Solljuset kan du inte hindra. Vattentillförsel kan du inte hindra. Det du kan hindra är näringstillförseln.

Det finns idag kemiska medel som försämrar påväxtens näringsupptag. De flesta medel är biologiskt nedbrytbara och ofarliga för människor och djur så länge de handskas med försiktighet.

Då funkar det så här enkelt: (1) Påväxten dör och förmultnar när den blir utan näring. (2) Efter någon månad löses den upp och sköljs bort av regn.

En stor fördel är ju att du inte orsakar onödiga skador på taket. Du behåller takpannorna i bästa skick också efter behandling.

Vänd dig till oss på LA Takvård. Du får hjälp med en skonsam behandling av ditt tak.

– Leo Juujärvi, LA Takvård


Bekväm takvård för villaägare

När du väljer att anlita LA Takvård är detta vad du kan förvänta dig:

1. Kostnadsfri besiktning: LA Takvård gör alltid en kostnadsfri besiktning av ditt tak för att fastställa den mest lämpliga behandlingen.

2. Offert: Efter besiktning får du en offert för behandling av taket. Vi hjälper dig med ROT-avdraget och kan även erbjuda delbetalning.

3. Garanti: Våra takvårdsbehandlingar kommer med garanti. Vi behandlar hela taket och ser till att all påväxt upphör. Alla behandlingar följs upp med efterkontroll för att säkerställa ett fullgott resultat.

4. Takvårdsplan: Vi ger dig en personlig takvårdsplan som beskriver genomförda åtgärder och planlägger framtida skötsel och omhändertagande av ditt tak.