Risker med påväxt - LA Takvård AB

Därför växer det mossa på ditt tak

De ökande problemen med påväxt av mossa och lavar gör att allt fler svenska hustak befinner sig i farozonen för långtgående fukt- och vattenskador, som kommer att medföra stora renoveringskostnader för dig som fastighetsinnehavare. Din normala försäkring täcker nästan aldrig skador av detta slag.

Mossklumpar binder upp fukt och gör så att regn- och smältvatten i värsta fall rinner över och bakom takpannorna. Du riskerar att läkt och undertak ruttnar upp. När det gått så långt väntar takbyte för hundratusentals kronor. Helt i onödan, eftersom det finns ett flertal sätt att bli av med problemet. En del sätt är bra, andra sätt passar förmodligen inte alls ditt tak och kan faktiskt göra problemet än värre.

Många husägare tror att det är sot, smuts eller fågelskit som smutsat ner taket. Därför drar de den felaktiga slutsatsen att taket behöver tvättas eller spolas av. Men det svarta på taket är inte sot, och det vita är inte måsskit.

Det är växter som lever och frodas på taket. Det är i de flesta fall alger, lav och mossa. Sot och smuts sköljs bort av regn. Mossa, alger och lav växer fast i taket.

Du kan varken sopa, skrapa, tvätta eller spola bort denna påväxt. Deras mikrosopiska rötter och sporer sitter kvar i takpannorna, och så fort de får näring och ljus sätter de igång att växa. Risken är stor att du gör mer skada än nytta i dina försök att snygga till taket.

Vad finns då att göra åt tak som angripits av mossa, lav och alger?

Många gör ingenting. De låter helt enkelt taket vara som det är. Taket upplevs ge ett åldrat och lite charmigt intryck.

Nästan ingen vet att påväxt av mossa, alger och lavar nöter ner taket

Det är främst påväxt i form av alger, lav och mossa som trivs på våra tak. Alger ger framförallt ett smutsigt intryck. De bildar en brungrön beläggning. De växer inte in i takpannorna som laven gör.

Lavens rötter växer in i takpannan där de utsöndrar lavsyra som löser ut mineralämnen som blir till näring. Denna syra gör att laven långsamt fräter upp takpannorna. Vatten kan då tränga in i de små kanaler och gångar som rötterna lämnar efter sig. Vatten som fryser orsakar frostsprängning som riskerar att skada och till sist spräcka takpannor. Spruckna tackpannor gör förstås att regn och smältvatten rinner in på undertaket.

Mossa binder upp fukt. Genom att ett mossbevuxet tak står i ständig kontakt med väta kommer vatten att sugas in i takpannorna. Problemet förvärras med lavar då dess rötter löser upp takpannan. Då mossan oftast växer upp och emot den överlappande takpannan finns risken att vatten rinner över pannans bakkant vid häftiga regn eller vid snösmältning.

Mossan kan alltså i värsta fall orsaka att vatten rinner in på undertaket trots att yttertaket inte har synliga skador eller att det inte heller finns takpannor som flyttats ur läge.

Vatten på undertaket ställer till problem. Följden blir till slut röta på läkt, sämre bärighet och risk för att vatten även tränger igenom undertaket och orsaker vattenskador och mögel. Har du otur måste du skaffa nya takpannor, byta ut läkten och kanske även renovera delar av undertaket och vinden. Det riskerar att bli en mycket kostsam reparation.

Varför växer det då mer alger, lavar och mossa på svenska tak än vad det gjorde för 20-30 år sedan?

Anledning är bättre miljö. Det regn som faller är mindre surt idag och mängden tungmetaller och andra gifter har lyckligtvis minskat betydligt. Förr tog surt regn död på påväxten. Så är det inte idag.

Du tänker säkert ”Hur svårt kan det vara. Det är väl bara att blåsa av taket med en högtryckstvätt!”

Använd aldrig högtryckstvätt!

Problemet är bara att högtrycksstrålen inte biter ett dugg på påväxten eftersom den inte kommer åt lavens eller mossans rötter. Det ser fint ut för stunden men påväxten kommer tillbaka med förnyad kraft, eftersom du luckrar upp ytan på takpannorna som gör det gynnsammare för dem att växa.

Det höga vattentrycket skadar takpannorna. Trycket blir för kraftigt. Du luckrar upp pannornas impregnerande ytbeläggning. Det skydd som takpannorna har försetts med spolas bort på några sekunder. Motståndskraften mot påväxt försämras avsevärt.

Problemet är också att vatten trycks in under takpannorna. Om undertaket inte ventileras tillräckligt kanske inte fukten hinner torkas ut till hösten och vintern. Risken är att undertak och läkt hålls fuktigt en längre tid. Det orsakar röta.

Du har samma problem om du tänker dig att skrapa/borsta bort påväxten. Du kommer inte år rötterna och ditt försök att göra rent skadar takpannornas ytskikt.

Det finns företag som tvättar tak med högtryckstvätt. De förespråkar ofta någon form av tillkommande ytbehandling som plåster på såren, då de vet att takpannorna skadas.

Det är ett omständigt arbete och en onödig utgift. Säljargumentet blir ett rent tak direkt utan väntan. Men som du upptäcker här hos LA Takvård så finns det skonsammare och enklare sätt att få taket fritt från påväxt.

Vad är då en bättre lösning än högtryckstvätt?

Den enda fungerande åtgärden är att försämra livsbetingelserna för påväxten. All växtlighet behöver tre saker för att frodas:

Solljus + Vatten + Näring = Växtlighet

Det känner du igen. Det är grundläggande fotosyntes: Solljus, vatten, näring. Tar du bort en av dessa överlever inga växter. Solljuset kan du inte hindra. Vattentillförsel kan du inte hindra. Det du kan hindra är näringstillförseln.

Det finns idag kemiska medel som försämrar påväxtens näringsupptag. De flesta medel är biologiskt nedbrytbara och ofarliga för människor och djur så länge de handskas med försiktighet.

Då funkar det så här enkelt: (1) Påväxten dör och förmultnar när den blir utan näring. (2) Efter någon månad löses den upp och sköljs bort av regn.

En stor fördel är ju att du inte orsakar onödiga skador på taket. Du behåller takpannorna i bästa skick också efter behandling.

Det är detta vi på LA Takvård är experter på att hjälpa dig med

Sprut