Så ser du till att ditt tak blir fritt från mossa och påväxt – Del 1 - LA Takvård AB

Så ser du till att ditt tak blir fritt från mossa och påväxt – Del 1

Mossa och påväxt förkortar livslängden på ditt tak – förr eller senare leder det till vattengenomträngning, fuktskador och ett kostsamt takbyte

De ökande problemen med påväxt av mossa och lavar gör att allt fler svenska hustak befinner sig i farozonen för långtgående fukt- och vattenskador, som kommer att medföra stora renoveringskostnader för dig som husägare. Din villaförsäkring täcker nästan aldrig skador av detta slag.

Mossklumpar binder upp fukt och gör så att regn- och smältvatten i värsta fall rinner över och bakom takpannorna. Du riskerar att läkt och undertak ruttnar upp. När det gått så långt väntar takbyte för hundratusentals kronor. Helt i onödan, eftersom det finns ett flertal sätt att bli av med problemet. En del sätt är bra, andra sätt passar förmodligen inte alls ditt tak och kan faktiskt göra problemet än värre.

Många husägare tror att det är sot, smuts eller fågelskit som smutsat ner taket. Därför drar de den felaktiga slutsatsen att taket behöver tvättas eller spolas av. Men det svarta på taket är inte sot, och det vita är inte måsskit. Det är växter som lever och frodas på taket.

Det är i de flesta fall alger, lav och mossa.

Sot och smuts sköljs bort av regn. Mossa, alger och lav växer fast i taket.

Du kan varken sopa, skrapa, tvätta eller spola bort denna påväxt. Deras mikrosopiska rötter och sporer sitter kvar i takpannorna, och så fort de får näring och ljus sätter de igång att växa. Risken är stor att du gör mer skada än nytta i dina försök att snygga till taket.

Vad finns då att göra åt tak som angripits av mossa, lav och alger?

Många gör ingenting. De låter helt enkelt taket vara som det är. Taket upplevs ge ett åldrat och lite charmigt intryck.

Nästan ingen vet att påväxt av mossa, alger och lavar nöter ner taket

Det är främst påväxt i form av alger, lav och mossa som trivs på våra tak. Alger ger framförallt ett smutsigt intryck. De bildar en brungrön beläggning. De växer inte in i takpannorna som laven gör.

Lavens rötter växer in i takpannan där de utsöndrar lavsyra som löser ut mineralämnen som blir till näring.  Denna syra gör att laven långsamt fräter upp takpannorna. Vatten kan då tränga in i de små kanaler och gångar som rötterna lämnar efter sig. Vatten som fryser orsakar frostsprängning som riskerar att skada och till sist spräcka takpannor. Spruckna tackpannor gör förstås att regn och smältvatten rinner in på undertaket.

Mossa binder upp fukt. Genom att ett mossbevuxet tak står i ständig kontakt med väta kommer vatten att sugas in i takpannorna. Problemet förvärras med lavar då dess rötter löser upp takpannan. Då mossan oftast växer upp och emot den överlappande takpannan finns risken att vatten rinner över pannans bakkant vid häftiga regn eller vid snösmältning.

Mossan kan alltså i värsta fall orsaka att vatten rinner in på undertaket trots att yttertaket inte har synliga skador eller att det inte heller finns takpannor som flyttats ur läge.

Vatten på undertaket ställer till problem. Följden blir till slut röta på läkt, sämre bärighet och risk för att vatten även tränger igenom undertaket och orsaker vattenskador och mögel.

Har du otur måste du skaffa nya takpannor, byta ut läkten och kanske även renovera delar av undertaket och vinden. Det riskerar att bli en mycket kostsam reparation.

Dyr reparation att lägga nytt tak

Takpannor och läkt kostar 35-110.000 kronor beroende på val av takpannor. Arbetskostnaden för att takläggning är ca 500 kr/timme och tidsåtgången kan uppskattas till 150-250 timmar. Det befintliga taket ska plockas ner och fraktas bort, undertaket ska åtgärdas, ny läkt ska upp och taket ska läggas. Räkna med en arbetskostnad på 100.000 kronor.

Extra kostnader som tillkommer är bland annat kostnader för ställningar och ställningsbygge. Arbetsmiljökraven har skärpts. Säkerhetstänkandet har blivit bättre mer åren, som tur är. Och givetvis är det du som köpare som får ta denna kostnad. Om du tar in offerter från takläggare så förvissa dig om att ställningskostnaden är medtagen.

Så här mycket kostar det att åtgärda ett skadat tak:

  • Takpannor, läkt: från 50.000 kr.
  • Ställningar, säkerhetsåtgärder: från 20.000 kr.
  • Arbetskostnad, efter rotavdrag: från 50.000 kr.
  • Summa: från 120.000 kr. 
  • I allvarligare fall tillkommer kostnader för att åtgärda rötskadat undertak.

 

Professionell takvård förlänger takets livslängd och skjuter ett eventuellt takbyte  på framtiden

Extra kostnader som tillkommer är bland annat kostnader för ställningar och ställningsbygge. Arbetsmiljökraven har skärpts. Säkerhetstänkandet har blivit bättre mer åren, som tur är. Och givetvis är det du som köpare som får ta denna kostnad. Om du tar in offerter från takläggare så förvissa dig om att ställningskostnaden är medtagen.

Räkna med att ett takbyte kostar minst 50.000 kr för takpannor och läkt, minst 50.000 kr för arbetskostnad efter rot-avdrag och runt 20.000 kr för säkerhetsåtgärder. Alltså minst 120.000 kronor.

En del husägare menar att det ändå snart dags att byta ut taket. Den erfarenhet vi har är att även tak som är rejält angripna av påväxt kan behandlas framgångsrikt.

Bedömningen är att du kan förskjuta ett takbyte i minst 20 år fram i tiden genom att ta väl hand om ditt tak.

Livscykelanalyser gjorda på Chalmers Tekniska Högskola visar att takpannor håller upp emot hundra år om de blir väl omhändertagna. Därför är det onödigt, och ekonomiskt vansinne, att byta ut takpannor som i många fall inte är äldre än 40 år.

I del 2 får du reda på dina fyra alternativ till ett ”problemfritt” tak.

leo2

– Leo Juujärvi, takvårdsexpert

 

PS: När du anlitar LA Takvård ingår alltid förbehandling av taket och vi städar upp efter oss och tar med oss skräpet. Vårt takvårdsprogram kommer med garantin att hela taket behandlas och all påväxt upphör.

Efter ett år gör vi ett kostnadsfritt återbesök och kontrollerar ditt tak, utför garantibehandling om det trots allt skulle bli aktuellt, rensar hängrännor och går igenom din personliga takvårdsplan.

Ta kontakt med oss redan idag för att boka in ett hembesök för att få en kostnadsfri besiktning av ditt tak

Vår takvårdsexpert i ditt område ringer dig och bokar in en lämplig tid. Du gör inga åtaganden i samband med att du kontaktar oss.

 

Läs mer