Alger, mossa och lav som växer på ditt tak gör förr eller senare så att vatten läcker in och orsakar fuktskador och ett kostsamt takbyte – Helt i onödan!

leo2
* Varning till villaägare med mossa på taket!
Från: Leo Juujärvi, takvårdsexpert

 

Har du också märkt att det växer mer mossa och alger på våra hustak idag än vad det gjorde förr?

Problemen med påväxt av mossa, alger och lavar bara ökar och gör att allt fler svenska hustak befinner sig i farozonen för kostsamma fukt- och vattenskador. Din villaförsäkring täcker nästan aldrig skador av detta slag.

– Så här konstigt hänger det ihop.

(1) Mossklumparna som samlas på taket binder upp fukt och gör så att regn- och smältvatten i värsta fall rinner över och bakom takpannorna. Du riskerar att läkt och undertak ruttnar upp. När det gått så långt väntar takbyte för hundratusentals kronor. Helt i onödan, eftersom det finns ett flertal sätt att bli av med problemet.

(2) Lavens rötter växer in i takpannan där de utsöndrar lavsyra som långsamt fräter upp takpannorna. Vatten tränger in i de små kanaler som rötterna lämnar efter sig. Vatten som fryser orsakar frostsprängning som riskerar att skada och till sist spräcka takpannor. Spruckna tackpannor gör förstås att regn och smältvatten rinner in på undertaket.

Banner_03Hur ser ditt tak ut? En rent tak förlänger takets livslängd. 

 

En del sätt att bli kvitt påväxten av alger och mossa är bra – andra sätt passar förmodligen inte alls ditt tak och kan faktiskt göra problemet än värre!

Påväxten på ditt tak är en långsamt tickande bomb. Ta tag i problemet innan det är för sent. Beroende på vilket sorts tak du har och hur just ditt problem med mossa och påväxt ser ut, så behöver du välja rätt sätt att bli kvitt problemet.

*) Det du framförallt behöver tänka på är att
ALDRIG använda högtryckstvätt
för att spola bort påväxten.

Det finns ingen anledning att göra fel, eller att göra saker värre – eller lägga onödiga pengar på produkter och tjänster som inte fungerar.

Utan mossa och annan påväxt håller ditt tak 20, 30, 40 år till

Jag har befriat svenska hustak från påväxt av mossor, alger och lavar sedan 2004. Tillsammans med mina lokala takvårdsexperter runt om i landet har jag samlat på mig en enorm erfarenhet om taktyper och behandlingsmetoder som faktiskt ger resultat = ett tak helt fritt från påväxt.

Hälsningar från,

– Leo Juujärvi
takvårdsexpert, LA Takvård

 

 

 

Därför växer det mossa på ditt tak

Om företaget LA Takvård